Моряк Украины (moryakukrainy) wrote,
Моряк Украины
moryakukrainy

Як зупинити корупцію в системі дипломування та деградацію українських моряків - «Морська освіта»

DSC_7696.JPG
Несподівані та незвичайні проблеми, що виникли в системі підготовки та дипломування моряків України в останні три роки, показали, що навіть правильно створену систему можна вивернути навиворіт, якщо в кутах трикутника поставити питання: 1) корупція; 2) байдужість до галузі і її проблем; 3) відсутність професіоналізму.
Майже всі морські видання останнім часом (з 2016 по 2019 рр.) регулярно пишуть про тотальну корупцію у системі підготовки та дипломування моряків:
- діяльність морських тренажерних центрів, що працювали десятиріччями, штучно блокувалася Морською адміністрацією при чергових оглядах (навіть на цей час, вже після звільнення сумнозвісного керівництва Морської адміністрації, його колишні підлеглі продовжують штучно затримувати чергові огляди центрів);
- протягом 2019 року Морською адміністрацією поспіхом надавалися дозволи новим «обраним» тренажерним центрам, які без матеріальної бази та викладачів можуть замість необхідної підготовки лише друкувати сертифікати;
- справжній бар’єр був встановлений Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків (Інспекція) при внесенні даних про сертифікати центрів в Державний реєстр документів моряків (Реєстр);
- звільнені усі законно працюючі капітани морських портів та замість них з порушенням законів призначені так звані «нові капітани портів» без необхідної кваліфікації;
- новим керівництвом Інспекції ліквідовані Державні кваліфікаційні комісії (ДКК) в усіх містах України (у тому числі і в столиці), крім Одеси;
- протягом тривалого часу Інспекцією штучно не запроваджено електронне тестування моряків та навіть не оприлюднені кваліфікаційні питання для тестування;
- розквітла система т.з. посередників, без «послуг» яких, без хабара та отримання сертифікатів про підготовку лише в «обраних тренажерних центрах» морякам протягом останнього року іспити в Інспекції скласти не можливо;
- Міністерством інфраструктури на ключові посади в системі підготовки моряків призначалися сторонні люди без досвіду роботи на флоті тощо.
Крім того, навіть суттєві зауваження аудитів Європейського агентства з морської безпеки (EMSA) та Міжнародної морської організації (ІМО) у 2018 році, головним з яких є відсутність імплементації Україною поправок до Конвенції ПДНВ 2015-2016 р.р., не змогли змусити ані Міністерство інфраструктури, ані Морську адміністрацію, ані Інспекцію підготувати жодний нормативний акт чи іншу інформацію для усунення цих зауважень.
Чому саме в нашій країні, що прагне до європейської цивілізованої системи суспільних відношень, саме в цей час, після Революції гідності, сталися такі неймовірні перекоси, ще необхідно бути вивчати та аналізувати в майбутньому.
Але ці проблеми, які стали значними викликами часу для суспільства, необхідно негайно вирішувати, поки вони не набули незворотного характеру.
Головне, ці негативні процеси, якщо їх негайно не виправити, дуже швидко приводять до реальної деградації українського моряка: «навіщо щось вчити, якщо все одно прийдеться заплатити».
Така ситуація ставить перед галуззю нові завдання та виклики, на які необхідно своєчасно та ефективно реагувати. У разі відсутності адекватної реакції є величезні ризики відмови значної частини іноземних судновласників від українських моряків з приводу недостатньої кваліфікації і недовіри до їхніх документів, та втрати передових позиції України на світовому морському ринку.
З урахуванням цих обставин, для виправлення негативної ситуації та викорінення тотальної корупції в системі дипломування моряків є нагальна необхідність у якомога стислі терміни:
1. Створити електронний кабінет моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.
2. Переглянути стандарти дипломування моряків для їх повної відповідності вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками (Конвенції ПДНВ).
3. Максимально спростити та скоротити за часом процедуру дипломування моряків;
4. На максимально можливому рівні запровадити електронні засоби в усі складові процесу дипломування та повністю виключити з процесу підтвердження кваліфікації моряка людський фактор.
5. На керівні посади в органи влади, які здійснюють керівництво системою дипломування моряків, призначити авторитетних фахівців з багаторічним флотським досвідом.
6. Передати функції з підтвердження кваліфікації моряків та ведення Реєстру документів моряків України від Інспекції до Морської Адміністрації.
7. Запровадити механізм безповоротної відповідальності за порушення законодавства посадових осіб, які працюють в системі дипломування моряків.
Морській громадськості також необхідно буде переглянути деякі принципи, які в системі підготовки моряків минулі десятиріччя були базовими. Головний принцип серед них: «Рівень підготовки українського моряка має бути вище рівня міжнародних вимог». Цей принцип традиційно підтримувався на державному рівні і морською громадськістю для забезпечення високої конкурентоспроможності українського моряка та безпеки судноплавства. І такий підхід виправдав себе тим, що українські моряки з перших років незалежності України впевнено зайняли провідні позиції на світовому морському флоті та продовжували їх утримувати.
Але з часом ситуація змінилася: рівень вимог Конвенції ПДНВ та світових морських технологій значно підвищився; до морських конвенцій регулярно вносяться поправки; з виданням Закону України «Про вищу освіту» відпала необхідність здійснювати підготовку осіб командного складу морських суден вище рівня бакалавра; практично повністю втрачено національний навчальний флот для плавпрактики студентів, тощо.
Яким чином слід конкретно змінити систему дипломування моряків за цих умов, враховуючи необхідність радикального зупинення тотальної корупції у ній та для запобігання деградації українського моряка?
На схемі наведено етапи, які моряк повинен пройти відповідно до вимог Конвенції ПДНВ для можливості отримати кваліфікаційний документ, що надає йому право займати посаду на морському судні.
          Незважаючи на те, що усі ці етапи передбачені Конвенцією ПДНВ, кожен з них сьогодні потребує, з урахуванням усіх вимог, процедурних та нормативних коригувань.
Всеукраїнська асоціація «Морська освіта» пропонує якомога швидше запровадити в системі підготовки та дипломування моряків такі основні зміни.

Освіта в морських вищих навчальних закладах (ВНЗ)
1. Урахування в Положенні про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден вимог прийнятого у 2014 р. Закону України «Про вищу освіту» стосовно встановлення кваліфікаційного рівня бакалавра як єдиного рівня для усіх осіб командного складу.
2. Затвердження типових зразків Книг реєстрації підготовки студентів морських вищих навчальних закладів.
3. Затвердження порядку погодження освітніх програм морських ВНЗ.

Тренажерна підготовка моряків
1. Запровадження в тренажерній підготовці моряків поправок до Конвенції ПДНВ, прийнятих у 2015-2016 р.р., а саме:
- нових вимог до персоналу пасажирських суден;
- вимог до безпеки суден, що використовують гази та інші види палива з низькою температурою спалаху;
- вимог до підготовки персоналу суден, що здійснюють плавання в полярних водах;
2. Запровадження в тренажерній підготовці моряків нових модельних курсів, виданих ІМО після 2014 року.
3. Приведення обов’язкових напрямів тренажерної підготовки моряків у повну відповідність до вимог Конвенції ПДНВ.
4. Заборона перевірки Морською адміністрацією напрямів підготовки, на які видано ліцензію МОН.
5. Видача тренажерним центрам Протоколів про відповідність на термін 5 років.

Практичний стаж роботи на суднах
1. Запровадження системи перевірки записів щодо стажу роботи моряків на суднах у судноплавних та крюїнгових компаніях у зв’язку з усе частішими випадками підробки таких записів.
2. Збереження даних щодо стажу роботи моряка в електронному кабінеті моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.

Визначення стану здоров’я для можливості працювати на морських суднах
1. Затвердження Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) зразку медичного сертифікату моряка відповідно до вимог Конвенції ПДНВ.
2. Створення МОЗ єдиного реєстру виданих медичних сертифікатів моряка та реєстру лікарів, яким надано право видавати такі сертифікати, відповідно до вимог Конвенції ПДНВ.
3. Запровадження МОЗ дворічного терміну дії медичних сертифікатів моряка, як це передбачено Конвенцією ПДНВ та Конвенцією Міжнародної організації праці «Про працю в морському судноплавстві» 2006 року.

Перевірка легітимності документів моряків

 1. Комплексне запровадження відкритого електронного Державного реєстру документів моряків (Реєстр) в режимі online.

 2. Безкоштовне використання Реєстру документів моряків для усіх абонентів.

 3. Встановлення мінімальних термінів внесення в електронному вигляді сертифікатів до бази даних Реєстру.

 4. Запровадження комплексної системи взаємодії Реєстру з ДКК, капітанами портів та тренажерними центрами, а також системи електронної подачі заяв моряків на тестування для оперативної перевірки легітимності усіх документів.

 5. Збереження даних щодо документів моряків в електронному кабінеті моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.

 6. Передача функції щодо ведення Реєстру від Інспекції до Морської адміністрації.


Підтвердження кваліфікації моряків

 1. Відновлення можливості підтвердження кваліфікації моряків в усіх морських регіонах України.

 2. Проведення підтвердження кваліфікації моряків виключно шляхом електронного тестування без будь-яких співбесід чи усних іспитів з чиновниками (членами ДКК).

 3. Запровадження програм електронного тестування, загальноприйнятих у світі (наприклад, CES, або аналогічної).

 4. Запровадження електронної подачі заяв моряків на тестування з можливістю проходити тестування в будь-якому морському регіоні України за бажанням.

 5. Встановлення єдиного прохідного балу для визначення достатнього рівня кваліфікації під час тестування (пропонується на рівні 70%).

 6. Запровадження комплексної системи взаємодії ДКК з Реєстром для оперативної перевірки документів, поданих моряком в електронному режимі.

7. Видача даних щодо результатів тестування моряків одразу після тестування. Збереження даних щодо тестування в електронному кабінеті моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.
8. Проведення тестування осіб командного складу виключно під час присвоєння звання.
9. Звільнення осіб командного складу від тестування та від навчання на курсах підвищення кваліфікації під час підтвердження диплому (Revalidation) за умови наявності 12 місяців стажу плавання на морських суднах протягом останніх 5 років.
10. Передача функції щодо тестування моряків від Інспекції до Морської адміністрації.
11. Оприлюднення усіх кваліфікаційних питань, за якими проводиться тестування моряків.
12. Проведення тестування моряків в усіх регіонах в робочі дні щоденно.
13. Встановлення єдиного двотижневого терміну для повторного тестування моряків після негативного результату тестування.

Отримання моряком кваліфікаційного документу
1. Можливість отримання кваліфікаційного документу моряка одразу після тестування − «Єдине вікно».
2. Підтвердження диплому (Revalidation) особою командного складу без тестування та без навчання на курсах підвищення кваліфікації за умови наявності 12 місяців стажу плавання на морських суднах протягом останніх 5 років.
3. Затвердження зразків нових документів моряків, необхідних у зв’язку із прийняттям поправок 2015-2016 р.р. до Конвенції ПДНВ.
4. Передача функції щодо видачі документів моряків від капітанів портів до Морської адміністрації.
5. Збереження даних щодо виданих документів моряків в електронному кабінеті моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.
Усі ці заходи, прийняті в комплексі, мають оздоровити систему дипломування моряків шляхом швидкого і невідворотного викорінення тотальної корупції, запровадженої останнім часом.
Для досягнення цієї мети перш за все необхідно замінити осіб, які призвели цю систему до стагнації, на професіоналів, не пов’язаних з корупційними діями.
Крім того, необхідно негайно наказом Міністерства інфраструктури створити робочу групу за участю усіх зацікавлених сторін (Мінінфраструктури, МОН, МОЗ, Морська адміністрація, морські ВНЗ та тренажерні центри, капітани портів, професійні громадські організації і фахівці галузі) для максимально швидкої підготовки змін до нормативно-правових актів та забезпечити планову прозору роботу цієї групи.
Якщо цього не зробити терміново, якщо не поставити бар’єри для розростання метастаз корупції в цій сфері, є великі ризики значної втрати позицій українських моряків на світовому морському флоті і пов’язаних з цим соціальних проблем та втратою іміджу України. І ці ризики з кожним місяцем бездіяльності органів влади суттєво зростають та підсилюють розчарування моряків та їх сімей.
Морська громадськість сподівається, що нове керівництво країни, Міністерства інфраструктури та Морської адміністрації зверне увагу на ці важливі питання та вживе дієвих заходів для їх практичного вирішення і відновлення передових позицій українських моряків у світі.

Всеукраїнська асоціація «Морська освіта»,
«Моряк України», № 50 от 18.12.2019-го

Tags: Документы, Коррупция, Моряк Украины, Подготовка, Работа в море
Subscribe

Posts from This Journal “Работа в море” Tag

Comments for this post were disabled by the author