October 5th, 2019

Лого Простое

Умирающий украинский Дунай


На протяжении многих лет отмечается неутешительный факт — сток воды в Дунае на украинском участке реки имеет рекордно низкие показатели.
С одной стороны, ситуацию напрямую связывают с трансформационными процессами в дельте Дуная и перераспределением стока между Килийским и Тульчинским рукавами реки. С другой — с колоссальным ущербом, который нанес экосистеме дунайской дельты человек.
Collapse )
promo moryakukrainy март 26, 21:24
Buy for 10 tokens
На 65 лет растянулась вахта начальника Воронцовского маяка. Истории об исчезающих профессиях, а также, об облачном прошлом и туманном настоящем одного из самых уникальных занятий на свете. «21 марта 1956 года я был принят на Воронцовский маяк. Мне было 22 года и 3 месяца. Но, не…
Лого Простое

Проблеми дипломування моряків в Україні. Перша частина

DSC_5378.jpg
(огляд реального стану справ з питань оцінювання компетентності і підтвердження кваліфікації моряків в Україні)
Україна у світовому рейтингу найбільш важливих морських держав дещо втратила свої позиції, та попри це зберегла свою добре розвинуту систему морської освіти, підготовки і дипломування моряків, яка на сьогодні ще позитивно оцінюється Міжнародною морською організацією (ІМО), Європейським Союзом і державами-Сторонами Міжнародної Конвенції про стандарти підготовки і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ).
Сьогодні кваліфікаційні документи українських моряків визнають 53 держави.Collapse )
Лого Простое

Проблеми дипломування моряків в Україні. Частина друга

Початок тут
Чи дотримуються сьогодні указані вище вимоги Конвенції і національних нормативно-правових документів при формуванні складу ДКК і в діяльності самих ДКК ?

Можна погодитися, що склад ДКК формується Інспекцією ПДМ із числа висококваліфікованих фахівців морського флоту, а саме: капітанів, старших механіків, електромеханіків, радіоспеціалістів, які свого часу отримали схвалену морську вищу освіту, мають достатньо великий практичний досвід успішної роботи на командних посадах на різних типах морських суден, у різних судновласників і під різними прапорами.
Але, на жаль, це, в основному, усе, що можна відмітити як позитивне, при формуванні ДКК. Collapse )
Лого Простое

Проблеми дипломування моряків в Україні. Третя частина. Закiнчення

Думається, що Інспекції ПДМ краще було би добиватися від інших і самій дотримуватися здійснення чинних положень Конвенції, а не придумувати свої правила і не встановлювати самовільно свої порядки, які неправомірно ставлять наших моряків в більш складні і фінансово більш затратні умови в порівнянні з моряками інших країн при підтвердженні кваліфікації з метою роботи/ продовження роботи на морських суднах. (Зокрема і тому, що в Інспекції ПДМ не має повноважень самостійно розробляти та затверджувати нормативні документи з питань оцінювання компетентності та дипломування моряків. Відповідно до Положення про Інспекцію ПДМ, остання «за дорученням Міністерства інфраструктури розглядає проекти (таких) нормативних актів, стандартів ..., надає свої зауваження та пропозиції до них».
Collapse )